Hûn ji hemu xwidî qîretê êlî

E-Mail Drucken PDF

Akademîyê Êzdî, perê xwandinêd Olî dergê pirsê vedike ser çibun û kanîbunê bend û weravêd olê Êzdî wet çarşemê didiyê û çarşemê çarê wet mihê salê.

Destpêkê pirsa ji ziwêv ronahîyê çarşemê rer vo didiya û ji vo çar rer vo şeş.

Ji pirsnî zêdere:
Tel: 0511 – 65518938, oder 015203118997

 

Unterstützen Sie uns